ASPECT

ASPECT består af 5 botilbud. Det er overvejende unge mennesker med autismespektrumforstyrrelser (ASF), der bor i ASPECT. Mange er i en afklaringsfase for at finde ud af, hvilken uddannelse, job og boligform, der bedst vil passe dem fremover, og andre er afklaret om disse forhold.